นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีส้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 อายุ 5 – 11 ปี

ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบาลหัวเฉียวที่ได้ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีส้มให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 อายุ 5 – 11 ปี

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565