ประกาศ หยุดเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ประกาศ

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

สำหรับนักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ปิดเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 เมษายน 2565

จะเปิดเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนต่อในวันจันทร์ที่ 18 – 29 เมษายน 2565


*** โรงเรียนแม่พระฟาติมา จะเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ***

ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565