วันพฤหัสที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทางโรงเรียนจัดวจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา/ระลึกถึงคุณพ่ออาแมสตอยผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิธีมอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรเด็กดีศรีฟาติมาและร่วมแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑๙