พิธีต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนใหม่ 2566

พิธีต้อนรับผู้บริหาร ครู และนักเรียนใหม่ 2566