นักกีฬายิงปืนคนเก่งแห่งรั้วฟาติมา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนภัสสร คงเกษม นักกีฬายิงปืนคนเก่งแห่งรั้วฟาติมา
ที่เข้าร่วมการแข่ง 1 st Thailand Shooting Series สะสมคะแนนสนามที่ 1
ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 64 รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้
แข่งขัน รุ่น Junior รวม 3 เหรียญทอง
รางวัลเหรียญทอง ประเภท ปืนยาวท่านอน ปืนยาว3ท่า และ ปืนยาวอัดลม รุ่นทั่วไป รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท ปืนยาวอัดลม