ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ครั้งที่ 1/2564

ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.อริสา แซ่ลี้ (โฟกัส) ชั้น ม.1/2
ที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ซึ่งมีรายชื่อเป็นมือวางอันดับ 1 ในการคัดเลือกยุวชนโลก