ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.อริสา แซ่ลี้ (โฟกัส) ม.1/2
ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ