อันดับที่ 1 Over All หญิง ระยะทาง 5K เวลา 19.26 นาที

วันที่ 6 ธ.ค. 63 ด.ญ. อริสา แซ่ลี้ (โฟกัส) ม.1/2
ได้อันดับที่ 1 Over All หญิง ระยะทาง 5K เวลา 19.26 นาที และเงินรางวัล 10,000 บาท
จากการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดนาจอมเทียน จ.ชลบุรี