เรานักเรียน แม่พระฟาติมา พัฒนา ศึกษา เล่าเรียน
ทั้งเขียนอ่าน เล่นกีฬา เราเชี่ยวชาญ ทุกวาร เวลาก้าวไป
ปลูกฝังคุณธรรมประจำใจ ฝักใฝ่ ในคำครูสอน
ทุกขั้นตอน พวกเราเฝ้าเอาใจ ให้ร่าเริงแจ่มใสในฟาติมา (ซ้ำ 2 รอบ)