VTR Maepra Fatima School 2023

มาทำความรู้จักกับโรงเรียนแม่พระฟาติมาในเวอร์ชั่น 2023 ผ่าน VTR Maepra Fatima School ที่จะทำให้ทุกท่านรู้ว่าผ่านมาถึงตอนนี้ โรงเรียนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

PHOTO  GALLERY

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รับการแนะแนวจาก คพ.สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย
และเตรียมความพร้อมสู่อนาคตในชีวิต “ทุกความสำเร็จในชีวิต ล้วนเริ่มต้นจาก การเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้น”
 
 
 
 
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ทีมงานจากองค์กรคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบด้วย แผนกเยาวชน องค์กรพลศีล องค์กรยุวธรรมฑูต และองค์กร YCS. ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจประจำปีนี้ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.3เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนของเราตามแนวทางของสถาบันการศึกษาคาทอลิกเพื่อกระตุ้นเตือนใจให้เด็กๆ ตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตของตนและนำพระพรที่แต่ละคนมี ออกมาแบ่งปันกับผู้อื่น
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2566 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ทีมงานจากองค์กรคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯประกอบด้วย แผนกเยาวชน องค์กรพลศีล องค์กรยุวธรรมฑูต และองค์กร YCS. ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจประจำปีนี้ ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนของเราตามแนวทางของสถาบันการศึกษาคาทอลิกเพื่อกระตุ้นเตือนใจให้เด็กๆ ตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตของตนและนำพระพรที่แต่ละคนมี ออกมาแบ่งปันกับผู้อื่น
 

ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงกัลชนา ก้อนทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้รับเหรียญทอง 10 เหรียญ และเหรียญเงิน 1 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กทม. ประจำปี 2566 PTT Thailand Swimming Championships 2023 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
เหรียญทอง 10 เหรียญ ประกอบด้วย
– ฟรีสไตล์ 400 เมตร
– ฟรีสไตล์ 200 เมตร
– เดี่ยวผสม (IM) 200 เมตร
– ฟรีสไตล์ 100 เมตร
– ผีเสื้อ 100 เมตร
– กบ 100 เมตร
– กรรเชียง 100 เมตร
– ฟรีสไตล์ 50 เมตร
– ผีเสื้อ 50 เมตร
– กบ 50 เมตร
เหรียญเงิน 1 เหรียญ ประกอบด้วย
– กรรเชียง 50 เมตร
 
ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงนัทธมน วิชัยสืบ ป.1/2 ได้แข่งขันบาสเกตบอล รุ่นU8 ทีม CWSD ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการแข่งขัน บาสเกตบอล Sport29 Basketball
ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวอริสา แซ่ลี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้อันดับที่ 3 OVERALL หญิง ระยะทาง 10.5 กม. และถ้วยรางวัล ในงานวิ่ง ฅนเหล็ก MINI MARATHON 2023 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

VIDEO GALLERY

     4080 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400      โทร. 02-247-8359

     5921/1 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400      โทร. 02-245-0580 โทรสาร. 02-642-9902

GOOGLE MAPS