กิจกรรม Chinese Day & Maepra Fatima Open House

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ณ เวที โรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร 100 ปี พ่ออาแมสตอย แผนกปฐมวัย