วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คุณพ่อผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โอกาสนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปืที่ 5 ร่วมทำจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะในงานนี้ด้วย