วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.2565

โรงเรียนแม่พระฟาติมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เอ็มม่า อลิส ร่วมสร้างพลเมืองดิจิตอล สู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่

 

โรงเรียนแม่พระฟาติมา บาทหลวง ดร.ฉลองรัฐ สังขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มม่า อลิส ,นางวัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแม่พระฟาติมา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมสร้างพลเมืองดิจิตอล จัดหลักสูตรสู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่ เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา