วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

โรงเรียนแม่พระฟาติมาขอขอบพระคุณสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ได้มาทำการฉีดวัคซีนคอตีบ – บาดทะยักให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารฟาติมา โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง