วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คุณพ่อผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนแ …

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร Read More »

โรงเรียนแม่พระฟาติมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เอ็มม่า อลิส ร่วมสร้างพลเมืองดิจิตอล สู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่

วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.2565 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ลงนามบันท …

โรงเรียนแม่พระฟาติมา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เอ็มม่า อลิส ร่วมสร้างพลเมืองดิจิตอล สู่โลกนวัตกรรมในศตวรรษใหม่ Read More »

วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา/ระลึกถึงคุณพ่ออาแมสตอยผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิธีมอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรเด็กดีศรีฟาติมาและร่วมแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑๙

วันพฤหัสที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนจัดวจนพิธีกรร …

วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา/ระลึกถึงคุณพ่ออาแมสตอยผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิธีมอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรเด็กดีศรีฟาติมาและร่วมแสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๑๙ Read More »

นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขตการศึกษาที่ 2

"นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษ …

นำเสนอโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เขตการศึกษาที่ 2 Read More »

นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีส้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 อายุ 5 – 11 ปี

ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบ …

นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีส้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 อายุ 5 – 11 ปี Read More »