นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีส้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 อายุ 5 – 11 ปี

ขอขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบ …

นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาสีส้ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 อายุ 5 – 11 ปี Read More »